full screen background image

Художествена галерия “Владимир Димитров – Майстора”

      През 1903 г. Владимир Димитров-Майстора прави своята първа самостоятелна изложба. С това започва развитието на изобразителното изкуство в града.          

 

      На 6 август 1944 г. в кюстендилската джамия Ахмед бей” на основата на сбирка от 50 творби на Владимир Димитров-Майстора се открива музейна сбирка и художествена галерия.

 

      На 24 май 1959 г. се открива самостоятелно обособена Градска картинна галерия. Фондът съдържа 152 картини на 18 кюстендилски художници. Галерията събира, съхранява и експонира творчеството на кюстендилските и други изтъкнати художници.

 

      Галерията е открита на 24 ноември 1972 г. по случай 90 години от рождението на Владимир Димитров-Майстора. Интериорът е подчинен изцяло на идеята за създаване на подходяща среда за картините на Майстора.

 

      Сега Художествената галерия притежава изключително балансиран фонд както по количество, така и в качествено отношение. Тя разполага с 3180 творби от 585 автора, от които 1357 са на патрона на галерията, големия български художник - Владимир Димитров - Майстора".

 

      Фондът на галерията при цялото му богатство и разнообразие е обособен в няколко раздела:

      - кюстендилски художници

      - художници от страната

      - антично, средновековно и възрожденско изкуство

      - чуждестранно изкуство

 

      Успоредно със събирателската дейност в галерията е създаден и

систематизиран научен архив и документация. За изключителни постижения тя още през 1975г. е обявена за “галерия – еталон от Министерството на културата.

 

      Основна, представителна дейност е организирането и провеждането на жанрово разнообразни изложби.

 

      От създаването до сега са реализирани 506 изложби - авторски и групови, на художници от Кюстендил, страната, както и престижни изложби на изтъкнати европейски и световни културни центрове и институти.   

 

      Адрес: гр. Кюстендил, ул. Патриарх Евтимий № 20

      Директор: Илона Захариева – 078/ 52 31 72

      Уредници: 078/ 55 00 29

      Сайт: www.artgallery-themaster.com

      e-mail: info@artgallery-themaster.com

 


Вижте по-голяма карта

Знаете ли че:

  • Кюстендил е бил наричан с имената Велевуздион, Велбондж, Константинова баня, Ълъджа, Баня, Коласия.
  • първата жена - цирков артист - Павлина Пенчева е от Кюстендил.
  • за периода 1952 – 2010 година в Кюстендилския театър са поставени и изиграни 323 пиеси на 190 автори.